Mengzhou Huaxing Biochemistry Co. Ltd.

www.mzhx.com

Jinshan West Industry Area Mengzhou City
Henan
Jiaozuo (Mengzhou)
454750
China

+86 391 8510221