Ningxia Duoweitairui Pharmaceutical Co. Ltd.

www.duowei.com.cn

F20 Dahangjiye Building
No 33 Rendabeilu
Beijing
100080
China

+86 10 82684966